Detta är vår

PORTFÖLJ

som vi är 100% transparenta med.

Sedan 2015 har vi byggt upp en diversifierad och växande värdeportfölj. Vi lägger ner mycket arbete och expertis på att välja ut de bästa investeringsmöjligheterna - vilket är anledningen till att vi bara publicerar cirka 3 procent av dem vi analyserar.

13
101
M € miljoner

I saminvesteringar

28
57
M € miljoner

Direktinvesteringar

20
100

Investerade företag

42
93.0
%

I affärsverksamhet

I affärsverksamhet
Se kampanj

1.065.874€

Rund storlek

maj 2024

Datum

Bioteknik

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

1.242.873€

Rund storlek

Februari 2024

Datum

Bioteknik

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

1.178.330€

Rund storlek

mars 2024

Datum

Medicintekniska produkter

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

1.125.055€

Rund storlek

April 2024

Datum

Medicintekniska produkter

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

1.183.860€

Rund storlek

Januari 2024

Datum

Bioteknik

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

717.539€

Rund storlek

Februari 2024

Datum

Bioteknik

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

586.115€

Rund storlek

Februari 2024

Datum

Digital hälsa

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

883.616€

Rund storlek

december 2023

Datum

Bioteknik

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

854.103€

Rund storlek

Januari 2024

Datum

Medicintekniska produkter

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

630.104€

Rund storlek

Januari 2024

Datum

Medicintekniska produkter

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

766.203€

Rund storlek

November 2023

Datum

Bioteknik

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

626.130€

Rund storlek

december 2023

Datum

Medicintekniska produkter

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

639.609€

Rund storlek

december 2023

Datum

Digital hälsa

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

1.134.416€

Rund storlek

September 2023

Datum

Bioteknik

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

3.184.403€

Rund storlek

September 2023

Datum

Bioteknik

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

1.274.436€

Rund storlek

September 2023

Datum

Bioteknik

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

1.410.129€

Rund storlek

maj 2023

Datum

Digital hälsa

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

624.538€

Rund storlek

maj 2023

Datum

Bioteknik

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

1.696.262,20€

Rund storlek

Augusti 2023

Datum

Medicintekniska produkter

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

360.021€

Rund storlek

mars 2023

Datum

Digital hälsa

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

748.628€

Rund storlek

mars 2023

Datum

Diagnos

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

625.000€

Rund storlek

April 2023

Datum

Diagnos

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

922.911€

Rund storlek

Januari 2023

Datum

Bioteknik

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

1.125.000€

Rund storlek

Februari 2023

Datum

Digital hälsa

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

437.500€

Rund storlek

mars 2023

Datum

Digital hälsa

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

1.122.996€

Rund storlek

Januari 2023

Datum

Medicintekniska produkter

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

778.591€

Rund storlek

Januari 2023

Datum

Personanpassad medicin

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

1.724.003€

Rund storlek

Januari 2023

Datum

Bioteknik

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

1.499.708€

Rund storlek

Oktober 2022

Datum

Bioteknik

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

603.657€

Rund storlek

November 2022

Datum

Personanpassad medicin

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

502.518€

Rund storlek

November 2022

Datum

Personanpassad medicin

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

574.101€

Rund storlek

September 2022

Datum

Nya läkemedel

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

312.500€

Rund storlek

September 2022

Datum

Medicintekniska produkter

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

369.060€

Rund storlek

Oktober 2022

Datum

Digital hälsa

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

605.451€

Rund storlek

Juni 2022

Datum

Personanpassad medicin

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

2.000.000€

Rund storlek

Juli 2022

Datum

Nya läkemedel

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

310.475€

Rund storlek

Juli 2022

Datum

Medicintekniska produkter

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

1.934.620€

Rund storlek

April 2022

Datum

Bioteknik

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

1.000.000€

Rund storlek

Maj 2022

Datum

Medicintekniska produkter

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

343.750€

Rund storlek

Maj 2022

Datum

Medicintekniska produkter

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

500.000€

Rund storlek

Mars 2022

Datum

Medicintekniska produkter

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

2.000.000€

Rund storlek

Mars 2022

Datum

Digital hälsa

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

612.507€

Rund storlek

Mars 2022

Datum

Medicintekniska produkter

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

1.266.062€

Rund storlek

December 2021

Datum

Medicintekniska produkter

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

1.139.091€

Rund storlek

Februari 2022

Datum

Medicintekniska produkter

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

790.724€

Rund storlek

Februari 2022

Datum

Nya läkemedel

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

1.000.000€

Rund storlek

November 2021

Datum

Bioteknik

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

500.000€

Rund storlek

December 2021

Datum

Bioteknik

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

961.293€

Rund storlek

Januari 2022

Datum

Medicintekniska produkter

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

750.000€

Rund storlek

juli 2021

Datum

Medicintekniska produkter

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

952.154,15€

Rund storlek

Oktober 2021

Datum

Bioteknik

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

1.145.401€

Rund storlek

Oktober 2021

Datum

Medicintekniska produkter

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

1.970.111,97€

Rund storlek

September 2021

Datum

Onkologi

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

910.587,5€

Rund storlek

Augusti 2021

Datum

Medicintekniska produkter

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

400.000€

Rund storlek

Augusti 2021

Datum

Medicintekniska produkter

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

1.000.000€

Rund storlek

April 2021

Datum

Bioteknik

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

796.500€

Rund storlek

April 2021

Datum

Medicintekniska produkter

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

1.637.628€

Rund storlek

April 2021

Datum

Medicintekniska produkter

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

750.000€

Rund storlek

Februari 2021

Datum

Medicintekniska produkter

Sektor

I affärsverksamhet
Se utvidgning

375.000€

Rund storlek

Mars 2021

Datum

Medicintekniska produkter

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

1.878.490€

Rund storlek

April 2021

Datum

Medicintekniska produkter

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

466.971€

Rund storlek

Januari 2021

Datum

Medicintekniska produkter

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

1.274.189€

Rund storlek

Februari 2021

Datum

Bioteknik

Sektor

VB Devices logotyp
I affärsverksamhet
Se kampanj

1.062.500€

Rund storlek

Februari 2021

Datum

Medicintekniska produkter

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

874.500€

Rund storlek

December 2020

Datum

Bioteknik

Sektor

Avskrivning
Se kampanj

1.618.220€

Rund storlek

December 2020

Datum

Nya läkemedel

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

749.700€

Rund storlek

Januari 2021

Datum

Bioteknik

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

1.250.196€

Rund storlek

September 2020

Datum

Bioteknik

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

233.835€

Rund storlek

Oktober 2020

Datum

Digital hälsa

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

1.999.000€

Rund storlek

November 2020

Datum

Bioteknik

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

810.000€

Rund storlek

juni 2020

Datum

Nya läkemedel

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

750.000€

Rund storlek

Augusti 2020

Datum

Diagnos

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

1.250.000€

Rund storlek

Augusti 2020

Datum

Digital hälsa

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

500.000€

Rund storlek

maj 2020

Datum

Diagnos

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

600.122€

Rund storlek

April 2020

Datum

Digital hälsa

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

1.125.000€

Rund storlek

Februari 2020

Datum

Nya läkemedel

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj (2:a omgången)

500.000€

Rund storlek

Januari 2020

Datum

Nya läkemedel

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

1.429.484€

Rund storlek

Januari 2020

Datum

Digital hälsa

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

1.248.000€

Rund storlek

December 2019

Datum

Personanpassad medicin

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

2.000.000€

Rund storlek

juli 2019

Datum

Upptäckt av läkemedel

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

1.235.549€

Rund storlek

juli 2019

Datum

Upptäckt av läkemedel

Sektor

Avskrivning
Se kampanj

384.455€

Rund storlek

juli 2019

Datum

Digital hälsa

Sektor

EXIT
Se kampanj

500.000€

Rund storlek

juli 2019

Datum

Bioteknik, individanpassad medicin

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

235.360€

Rund storlek

juli 2019

Datum

Bioteknik

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

1.665.180€

Rund storlek

juli 2019

Datum

Digital hälsa

Sektor

FUSIONER OCH FÖRVÄRV
Se kampanj (2:a omgången)

1.333.818€

Rund storlek

juli 2019

Datum

Upptäckt av läkemedel

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

394.567€

Rund storlek

juni 2019

Datum

Kemisk industri

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

435.460€

Rund storlek

maj 2019

Datum

Medicintekniska produkter

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

440.000€

Rund storlek

maj 2019

Datum

Medicintekniska produkter

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

1.116.920€

Rund storlek

April 2019

Datum

Idrott och välbefinnande

Sektor

rheo-diagnostik-medium-250
I affärsverksamhet
Se kampanj

349.970€

Rund storlek

Februari 2019

Datum

Diagnostik

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

367.000€

Rund storlek

Februari 2019

Datum

Regenerativ medicin

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

1.231.000€

Rund storlek

November 2018

Datum

Upptäckt av läkemedel

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

772.000€

Rund storlek

Oktober 2018

Datum

Medicintekniska produkter

Sektor

Avskrivning
Se kampanj

400.000€

Rund storlek

Augusti 2018

Datum

Medicintekniska produkter

Sektor

I affärsverksamhet
se (3:e omgången)

667.100€

Rund storlek

maj 2018

Datum

Upptäckt av läkemedel

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

550.000€

Rund storlek

Mars 2018

Datum

Medicintekniska produkter

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

332.000€

Rund storlek

december 2017

Datum

Diagnostik

Sektor

Avskrivning
Se kampanj

100.000€

Rund storlek

december 2017

Datum

eHälsa

Sektor

I affärsverksamhet
Se kampanj

607.000€

Rund storlek

November 2017

Datum

Medicinteknik

Sektor

BME: VYT
Se kampanj

604.000€

Rund storlek

Oktober 2017

Datum

Bioteknik

Sektor

I affärsverksamhet

187.000€

Rund storlek

maj 2017

Datum

Medicinteknik

Sektor

I affärsverksamhet

296.000€

Rund storlek

April 2017

Datum

Upptäckt av läkemedel

Sektor

FUSIONER OCH FÖRVÄRV
första omgången

1.200.000€

Rund storlek

Mars 2017

Datum

Upptäckt av läkemedel

Sektor

Avskrivning

600.000€

Rund storlek

December 2016

Datum

Bioinformatik

Sektor

Avskrivning

91.000€

Rund storlek

Oktober 2016

Datum

Test

Sektor

I affärsverksamhet

374.000€

Rund storlek

maj 2016

Datum

Bioinformatik

Sektor

I affärsverksamhet

201.000€

Rund storlek

April 2016

Datum

Medicinteknik

Sektor

SERIER PER MARS 2017

151.000€

Rund storlek

December 2015

Datum

Programvara

Sektor

EXIT PARTIAL Feb2018

180.000€

Rund storlek

maj 2015

Datum

Upptäckt av läkemedel

Sektor

I affärsverksamhet
1:a och 2:a omgångarna

600.000€

Rund storlek

Mars 2015

Datum

Upptäckt av läkemedel

Sektor

FUSIONER OCH FÖRVÄRV

350.000€

Rund storlek

December 2014

Datum

Upptäckt av läkemedel

Sektor

I affärsverksamhet

£850,000

Rund storlek

Februari 2018

Datum

Diagnostik

Sektor

I affärsverksamhet

£450,000

Rund storlek

Mars 2018

Datum

Medicintekniska produkter

Sektor

EXIT

£800,000

Rund storlek

Augusti 2017

Datum

Upptäckt av läkemedel

Sektor

Alla investeringsmöjligheter som vi publicerar på Capital Cell har en referensinvesterare som har genomfört sin egen analys, due diligence och validerat priset per aktie. Detta stärker vår tilltro till att projektet och dess team kan generera avkastning.

Några referensinvesterare i företag som vi har publicerat: